Ideal Radio S986 Super Rex

Rok výroby/ Production: 1937/38

Elektronky/ Tubes: 3x AH1, 3x AC2, AB2, 2x AD1, RGN2004


Popis: Osmiobvodový superhet (KV1, KV2, SV, DV) s vf předzesilovačem a napájením ze střídavé sítě. Dva dynamické buzené reproduktory, neonový indikátor vyladění. Dřevěná skříň, otočná celuloidová válcová stupnice krytá sklem.

Poznámka (Baudyš): Při místním příjmu je ladění přímé, oscilátor ani mf. elektronka nepracují (přepojí se spinači a - d).

Description: 8 circuit superheterodyne (SW1, SW2, MW, LW) with HF preamplifier, powered from AC net. 2 dynamic excited speakers, neon tuning indicator. Wooden cabinet, rotate celluloid scale covered by glass.