Autorádio Arel Commodor

Předvolení žádané stanice se provádí stlačením příslušného tlačítka, poté naladěním žádané stanice pravým knoflíkem. Tlačítko se poté povytáhne, jak je vidět na fotce, znovu zatlačí až na doraz a tím je stanice uložená do mechanické paměti.