Magnetofon Tesla B73

Příčina, proč nešly přepínat rychlosti, páka, která současně přepíná kmitočtové charakteristiky, se zasekla za okraj plošného spoje.