Televizor Tesla Color 430

Jednotka OMF dokonce prošla repasní dílnou Kovoslužby, ale ani tam si toho nikdo nevšiml.