Radio Tesla 532A "Echo", 1. kus

Děs a hrůza po sejmutí krytu. Jiné síťové trafo, není filtrační kondenzátor, chybí náhon vkv dílu, náhon pro AM rozsahy je natažený obráceně kolem ladicího kotouče, obě ručičky jsou pryč. Indikátor pro ferritovou anténu nemá náhon vůbec, přívody k anténě jsou překousnuté od myší.