Tesla 535A "Echo Stereo"

Pohled do vyčištěného přístroje před nasazením zadní stěny. Není funkční, v Třešťském depozitáři by těžko přežil další zimu, tak zůstane jen výstavním exponátem.