Jukebox NSM Festival 130

Posuvná lišta s elektromagnety. Tlačítka volby fungují tak, že písmenná volí příslušný elektromagnet a číselná pozici, ve které se lišta zastaví a elektromagnet vybaví příslušný jazýček.