Jukebox NSM Festival 130

Přehrávací vozík zespodu s nánosy špíny. Přívodní kabel má být zasunutý pod ploché pero.