Jukebox NSM Festival 130

První testování vyčištěné mechaniky. Motor a elektromagnet, připojující mechaniku vozíku na poháněcí motor jsou napájeny z odbočky trafa 80V, tak bylo nutno pro testování použít regulační transformátor. Přitom se ukázalo, že elektromagnet má poškozené vinutí a musí se sehnat nový, nebo převinout.