Jukebox NSM Festival 130

Jednotka napájení a ovládacích relé.