Jukebox NSM Festival 130

Vačková hřídel přehrávacího vozíku, která ovládá veškeré funkce - vyjmutí desky, uchycení do unašeče, přesunutí raménka přenosky na příslušnou stranu desky a dosednutí na desku. Popsané funkce fungují symetricky na obě strany otáčení hřídele. Vpravo pod vačkovou hřídelí je pod kovovým krytem cívka elektromagnetu, spojujícího motor s pohonem vozíku. Zapíná se současně s napájením motoru a odpojí se pouze v okamžiku dosednutí přenosky na desku, zapne se pak po vyjetí přenosky do výběhové drážky, aby se deska mohla opět vrátit do zásobníku. Přepínání mezi posunem vozíku po liště a aktivací vložení desky se provádí čistě mechanicky posunutím aktivačního ramena po naražení do vysunutého jazýčku zvolené desky.