Jukebox NSM Festival 130

Testování přehrávacího mechanismu s novou cívkou, zapojenou již na napájecí zdroj jukeboxu. Po ruční aktivací příslušného jazýčku přehrávací vozík najede na polohu, vysune desku, přehraje, vrátí, přejede přes další jazýčky oběma směry a na konci levé polohy se vypne.