Jukebox NSM Festival 130

Testovací režim, přehrává se deska. Reverzace chodu vozíku se provádí mechanicky na dorazech, kdy vozík posune přepínací lištu a mikrospínačem se přepne pomocná fáze na motoru na opačný chod. V levé krajní poloze se mechanicky spínačem odpojí napájení motoru. Pokud ale byla během jízdy na levý doraz zvolena další písnička, kliková hřídel lišty s elektromagnety volby přizvedne páku koncového vypnutí o jeden zub výš, takže přehrávací vozík z levé krajní polohy znovu vyjíždí.