Magnetofon Memoton

Šasi vyjmuté ze skříně. Levý přepínač přepíná záznam - reprodukci, pravý ovládá mechanické funkce.