Magnetofon Memoton

Relé na přepínání záznam - reprodukce.