Magnetofon Memoton

Vpravo je vidět převod regulátoru hlasitosti.