Televizní přijímač MEVRO (1948)

Šasi po vyjmutí elektronek. Patice pro 6L50 byla zhotovena amatérsky z pertinaxu a elektronka v ní moc nedržela. Čtyřmi potenciometry na šasích řádového a snímkového stupně se nastavuje synchronizace, rozměr, linearita a pracovní bod koncové elektronky. Vlevo podél obrazovky je vf díl, pod hrdlem obrazovky videozesilovač. Vedle něj směrem k síťovému trafu snímkový oscilátor, nad ním řádkový, za nimi pak oddělovač synchronizace.