Televizní přijímač MEVRO (1948)

Demontáž VN transformátoru, převzatého z tv 4001A. Původní verze Mevra měla obdélníkovou obrazovku, převzatou z německého lidového televizoru a VN se získáválo transformací síťového napětí a násobením selenovými sloupky na 6kV.