Televizní přijímač MEVRO (1948)

První oživování, rozklady si zatím dělají, co chtějí, o nějaké lineárnosti nemůže být řeč.