Magnetofon Supraphon MF2

Vlastní mechanika posuvu pásku. Na první pohled velmi jednoduchá konstrukce. Panel s hlavami a přítlačnou kladkou je demontován.