Tesla 4208U "Narcis"

Televizor provozněný. Bylo nutno vyměnit prakticky všechny svitkové kondenzátory a dvě elektronky. Televizní signál dostává ze set top boxu s modulátorem UHF přes UHF/VHF konvertor Tesla.