Tesla 1128A "Pastorále"

Gramofon HC07, v 70. letech se montoval do všech gramorádií. Třecí převod je dost háklivý na stav gumových dílů. Když ztvrdne gumové uložení mezikola, tažná pružina už nedokáže přitisknout mezikolo k talíři.