Philips 855X

Pohled zespodu. V pravé části je vidět trojnásobný vsuvný ladicí kondenzátor.