Jukebox Ami Rowe JAO-200 Bandstand

Mechanismus předvolby písniček. Na desce oboustranného plošného spoje jezdí z každé strany kontaktní pole, navzájem jsou zpřevodována jako ručičky v hodinách. Po dosažení kontaktů, které jsou pod napětím díky navolení příslušnými tlačítky, se otáčení kontaktů zastaví a je vybaven příslušný kolíček, odpovídající straně požadované desky.