Jukebox Ami Rowe JAO-200 Bandstand

Pohled na mechaniku se sejmutým talířem gramofonu. Třecí mezikolo se vysouvá pomocí solenoidu pro změnu rychlosti.