Jukebox Ami Rowe JAO-200 Bandstand

Napájecí zdroj zespodu. Je velmi jednoduché konstrukce; selenový usměrňovač a elektrolytický kondenzátor dodávají ss napětí pro relé a elektromagnety, ovládací motorky se napájejí z 24V střídavého napětí, gramomotorek pak přímo ze 127V.