Jukebox Ami Rowe JAO-200 Bandstand

Přepínače volby hitů se musely taky rozebrat a vyčistit.