Jukebox Ami Rowe JAO-200 Bandstand

Koncový zesilovač zespodu. Relé v horní části zapíná anodové napětí až po dosednutí přenosky na desku, otočný přepínač vpravo slouží k volbě výstupního výkonu (max 5,5 W na kanál).