Magnetofon Tesla "Sonet Duo"

Pohled zespodu. I zde jsou při bližším pohledu patrné úpravy, hlavně v obvodu koncového stupně a mazacího oscilátoru. Magické oko bylo zapojeno tak, že ukazovalo i při přehrávání.