Magnetofon Tesla "Sonet Duo"

Sonet Duo ve své původní kráse.