Ve301Dyn

Vymontované šasi, skříň se zbavila zelené barvy v louhu.