Ve301Dyn

Zespodu z původního osazení zůstaly dva odpory a jeden elektrolyt.