Ve301Dyn

Ze šasi bylo demontováno, co šlo, umyto acetonem a bude se nově stříkat.