Tesla 4001A

O vývoji přijímače Tesla 4001A.Rok výroby/ Production: 1953/57 (Tesla Strašnice, n.p.)

Elektronky/ Tubes: 8x 6F32, 2x 6B31, 6BC32, 2x 6L31, 3x 6CC31, 6L50, 6Z31, 1Y32T, 2x AZ4, 25QP20

Cena / Price (1955): 2000,- Kčs


Popis: Přímozesilující televizní přijímač pro 1. kanál čs. tv. normy s mezinosným zpracováním zvukového doprovodu s napájením ze střídavé sítě 120-220V/50Hz. Přímá synchronizace obrazu, elektromagnetické vychylování a zaostřování obrazu, kulatá obrazovka o prům. 25 cm. Dřevěná skříň, bakelitový rámeček, přední stěna potažená brokátem, u pozdějších sérií s třemi černými dřevěnými lištami. U provedení 4001A-b je přidán vypínač obrazu, vyvedený na samostatný pátý knoflík, verze 4001A-c má vypínač obrazové části spřažený s regulátorem jasu. Tato úprava umožňovala příjem samostatného zvukového doprovodu.

První série byla vyrobena v počtu 20 tisíc kusů, pak se výroba zastavila a čekalo se, až se přijímače vyprodají. Zapojení se lišilo drobnými změnami od schematu v Kottkovi, zejména cívkou odlaďovače 6,5MHz, zapojenou v katodě druhé 6F32 obrazového zesilovače, přístupnou na zadním čele vysokofrekvenčního dílu a umístěním nf výstupního transformátoru na boku zvukového šasi. Na přední masce na brokátu nejsou tři ozdobné lišty, na rozdíl od dalších sérií. U druhé série, kde se vyráběly současně modely 4001A a 4002A a měly společné mechanické díly, odlaďovač odpadá a místo něj je otvor konektoru pro gramofonovou přenosku, který je u 4001A neosazen. V průběhu výroby se přestal montovan vn filtrační kondenzátor 500pF, který byl zdrojem častých závad. Dále došlo ke změně VN transformátoru dle konstrukce ing. Vladimíra Víta. U třetí série došlo ke změně objímek elektronek z bakelitových s kovovým držákem na pertinaxové se stínícím plechem a odpadl druhý odlaďovač nosné zvukového doprovodu. Přijímače se amatérsky i servisně předělávaly na větší obrazovky s úhlopříčkou 35 cm, vycházely návody na přestavby jednotlivých stupňů včetně úpravy na superhet.

První československý televizní přijímač, po zahájení provozu vysílače v Bratislavě se vyráběla verze pro druhý kanál, na kterém tento vysílač pracoval, označen byl 4001A-c3. K přijímačům se dodával anténní zesilovač, kterým bylo možno zvýšit citlivost přijímače z dosavadních 1,5mV na cca 100 uV za cenu mírného zhoršení kvality obrazu. Zesilovač se namontoval přímo do televizoru zespodu k vrchní části skříně a napájel se ze zdroje přijímače. Obsahoval dvě elektronky 6F32.


Description: Linear TV receiver for 1st TV channel with intermediate sound system 6,5 MHz powered from AC net 120-220V/50Hz. Direct sychronisation, round picture tube 25 cm, wooden cabinet, paper back and bottom covers, picture size and synchro controls on left side, electromagnetic focus. Version 4001A-b and 4001A-c have switch for switching off picture circuits for receiving only TV sound. First Czechoslovakia TV receiver, when TV broadcasting was started in 1. 5. 1953.

Available accessories: TV preamplifier with 2x 6F32 tubes for better sensitivity, installed into TV cabinet.