Tesla 4117U "Anabela"

Rok výroby/ Production: 1965/66 (Tesla Orava, n.p.)

Elektronky/ Tubes: PCC88, PCF82, 5x EF80, PCL84, 2x PCL82, 2x EAA91, ECH84, ECC82, PL500, PY88, DY86, 470QQ44

Polovodiče/ Semiconductors: 7NN41, 2x 3NN41, 36NP75

Popis: Dvanáctikanálový televizní přijímač - superhet s mezinosným zpracováním zvuku dle normy OIRT (6,5 MHz) a napájením ze střídavé sítě 220V/50Hz. Obrazovka s úhlopříčkou 47 cm, ovládání jasu, kontrastu, hlasitosti spojené s vypínačem sítě a přepínání kanálů s laděním, vypínatelné automatické řízení kontrastu v závislosti na vnějším osvětlení. Dřevěná skříň, plastová maska, ochranné vypouklé sklo před obrazovkou, plošné spoje včetně cívek kanálového voliče.


Description: 12 channel VHF OIRT TV receiver for 220V/50HZ AC current. Sound system OIRT 6,5MHz. 47 cm picture tube with protective glass, brightness, contrast, volume/power switch control, channel carousel switch and tuning knob, automatic contrast control depending on ambient light. Wooden cabinet, plastic mask and knobs. Vertical chassis with printed circuit boards include tuner.