Tesla 4286A "Svetlana"


Rok výroby/ Production: 1981/83 (Tesla Orava, n.p.)

Cena/ Price: 4500,- Kčs

Popis: Plně polovodičový pětipásmový televizní přijímač - superhet s mezinosným zpracováním zvuku dle normy OIRT (6,5 MHz) i CCIR (5,5 MHz). Plynulé ladění v rozsahu všech televizních pásem, 8 dotykových předvoleb, zobrazení čísla předvolby na obrazovce, ovládání hlasitosti, tónové clony, jasu a kontrastu tahovými potenciometry. Obrazovka o úhlopříčce 61 cm. Výstup pro nahrávání zvuku na magnetofon a sluchátka vpředu pod odklopným víčkem, vypínač reproduktoru.

Přijímač je dalším typem, odvozeným od základního modelu Olympia, s polouniverzálním napájením, kdy řádkový rozklad s tranzistorem SU160 je napájen přes tyristorový regulátor přímo ze síťového napětí 220V a ostatní obvody přes síťový nízkonapěťový transformátor. V průběhu výroby těchto modelů byl řídicí obvod napájecího tyristoru s diakem nahrazen integrovaným obvodem MAA436. Jednotlivé modely se od sebe liší zejména kanálovými voliči a předvolbami.

Dřevěná skříň povrchově upravená potiskem s motivem dřeva, plastová maska v šedé barvě.


Description: All transistor/IC VHF/UHF TV receiver powered from AC net 220V/50Hz. Antiimplosive 61 cm picture tube, 8 program tune presets with digital number preview, tape recorder and headphones sound output, printed circuit boards, module construction. Wooden cabinet in various colors , plastic mask and back cover.