Tesla 4412A "Color Univerzál"


Rok výroby/ Production: 1980/81


Popis: Celopolovodičový pětipásmový barevný televizní přijímač - superhet s mezinosným zpracováním zvuku dle normy OIRT (6,5 MHz) i CCIR (5,5 MHz) a příjmu barevného televizního vysíláni v systému SECAM IIIb. Napájení ze střídavé sítě 220V/50Hz - 160W. Plynulé ladění v rozsahu všech televizních pásem, 8 předvoleb ovládaných bezkontaktními senzorovými doteky, ovládání hlasitosti, jasu, kontrastu, vyvážení barev a barevné sytosti tahovými potenciometry, tlačítka pro ovládání tónové clony, přepínání zvukové normy, vypínání přístroje, AFC a vypnutí barvy. Barevná masková obrazovka typu Delta sovětské výroby o úhlopříčce 61 cm. Výstup pro nahrávání zvuku na magnetofon.

Přijímač je rozdělen na několik samostatných funkčních celků: levá svislá deska se signálovými obvody, pravá svislá deska s rozkladovými obvody, na dně skříně je napájecí zdroj a navrchu deska s potenciometry pro nastavení čistoty barev. Do nosných desek jsou pomocí řadových konektorů zasunuty jednotlivé moduly. Přijímač je osazen pouze polovodiči a zdroj vysokého napětí využívá tyristory.

Dřevěná skříň, plastová maska povrchově upravená potiskem, bílé popisy potenciometrů a předvoleb. Kovový lem kolem obrazovky.


Description: VHF/UHF Color all transistor/IC TV receiver powered from AC net 220V/50Hz - 160W. Color system SECAM IIIb. Antiimplosive 61 cm color mask Delta picture tube (USSR production), 8 program tune sensors, tape recorder sound output, printed circuit boards. Wooden cabinet, plastic mask and back cover.