Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Tesla T516A "Largo"

Rok výroby/ Production: 1949/51 (Tesla Praha - Hloubětín, n.p.)

Elektronky/ Tubes: ECH21, EF22, EF22, EBL21, EM11, AZ11

Cena / Price (1950): 13000,- Kčs


Popis: Šestiobvodový (KV1-KV6, SV, DV) superhet s napájením ze střídavé sítě. Tlačítkové přepínání vlnových rozsahů, přepínač tónové clony a šířky pásma, elektronkový indikátor vyladění. Kulatý reproduktor o prům. 215 mm, skleněná stupnice, skleněný prosvětlený indikátor přednesu, dřevěná skříň, plechové rámečky. Odvozené typy pro vývoz se lišily vlnovými rozsahy, stupnicí, mf kmitočtem a drobnými změnami v zapojení.

Largo (italsky „široký“), velmi pomalé tempo nebo hudební skladba či pohyb v takovém tempu.


Description: 6 circuit AM (SW1 - SW6, MW, LW) superheterodyne powered from AC net 120, 150, 220, 240V/50Hz. Round speaker 215 mm, keyboard waveband switch, tube tuning indicator, glass scale, wooden cabinet. Many export versions with different wavebands, scales, IF frequency.