Tesla T516A "Largo"

Rok výroby/ Production: 1949/51 (Tesla Praha - Hloubětín, n.p.)

Elektronky/ Tubes: ECH21, EF22, EF22, EBL21, EM11, AZ11

Cena / Price (1950): 13000,- Kčs


Popis: Šestiobvodový (KV1-KV6, SV, DV) superhet s napájením ze střídavé sítě. Tlačítkové přepínání vlnových rozsahů, přepínač tónové clony a šířky pásma, elektronkový indikátor vyladění. Kulatý reproduktor o prům. 215 mm, skleněná stupnice, skleněný prosvětlený indikátor přednesu, dřevěná skříň, plechové rámečky. Odvozené typy pro vývoz se lišily vlnovými rozsahy, stupnicí, mf kmitočtem a drobnými změnami v zapojení.


Description: 6 circuit AM (SW1 - SW6, MW, LW) superheterodyne powered from AC net 120, 150, 220, 240V/50Hz. Round speaker 215 mm, keyboard waveband switch, tube tuning indicator, glass scale, wooden cabinet. Many export versions with different wavebands, scales, IF frequency.