Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Tesla "Kongres"

Rok výroby/ Production: 1948/49 (Tesla Praha - Hloubětín, n.p.; Tesla Pardubice, n.p.; Tesla Přelouč, n.p.; Tesla Bratislava, n.p.; Tesla Praha - Strašnice, n.p.; Electrum, Iron a Markofon - Brno)

Elektronky/ Tubes: ECH21, EF22, EF22, EBL21, EM11, AZ11

Cena /Price (1948) 5440,- Kčs


Popis: Sedmiobvodový (KV1, KV2, SV, DV) superhet s napájením ze střídavé sítě 110, 120, 220, 240V/50Hz. Přepínač tónové clony a šířky pásma, elektronkový indikátor vyladění. Kulatý reproduktor o prům. 180 mm, skleněná stupnice, dřevěná skříň, bakelitové misky pod bočními knoflíky. Přijímač vyráběl n.p. Tesla v pěti pobočkách i soukromé firmy Rel Electrum, Iron a Markofon v Brně, jednalo se o snahu vyrábět tzv. národní přijímač ve velkých sériích za přijatelnou cenu pro zaplnění trhu po 2. světové válce.


Description: 7 circuit AM (SW1, SW2, MW, LW) superheterodyne powered from AC net 110, 120, 220, 240V/50Hz. Bandwidth/tone switch, tube tuning indicator, round speaker 180 mm, glass scale, wooden cabinet.