Tesla "Kongres"

Rok výroby/ Production: 1948/49 (Tesla Praha - Hloubětín, n.p.; Tesla Pardubice, n.p.; Tesla Přelouč, n.p.; Tesla Bratislava, n.p.; Tesla Praha - Strašnice, n.p.;, Electrum, Iron a Markofon - Brno)

Elektronky/ Tubes: ECH21, EF22, EF22, EBL21, EM11, AZ11


Popis: Sedmiobvodový (KV1, KV2, SV, DV) superhet s napájením ze střídavé sítě 110, 120, 220, 240V/50Hz. Přepínač tónové clony a šířky pásma, elektronkový indikátor vyladění. Kulatý reproduktor o prům. 180 mm, skleněná stupnice, dřevěná skříň, bakelitové misky pod bočními knoflíky. Přijímač vyráběl n.p. Tesla v pěti pobočkách i soukromé firmy Rel Electrum, Iron a Markofon v Brně, jednalo se o pokus vyrábět tzv. národní přijímač ve velkých sériích za levnou cenu.


Description: 7 circuit AM (SW1, SW2, MW, LW) superheterodyne powered from AC net 110, 120, 220, 240V/50Hz. Bandwidth/tone switch, tube tuning indicator, round speaker 180 mm, glass scale, wooden cabinet.