BONNY

Úprava VKV rozsahu na 87,5MHz až 108MHz.

Zaslal Michal Pátek, Třebíč.

aneb, co je potřeba změnit, přidat nebo ubrat z původního přijímače. Postup byl ověřen na přijímači 337B-1 "BONNY". Bude stejný pro další podobné typy.

V následující tabulce je uveden seznam součástek, které bylo potřeba změnit. Původní tranzistory OC170 je vhodné nahradit typy s vyšším mezním kmitočtem. Vyhovují např. MESA GF506, GT346B. Oscilátor naladíme o MF níže. Při pečlivé práci není problém dosáhnout plné šířky pásma CCIR 20,5MHz (OIRT je široké jen 8,3MHz). Kromě přeladění VF obvodů se ukázalo nutné zvýšit zesílení MF zesilovače. Přijímač byl málo citlivý, signál nebyl zalimitovaný a byl tak zkreslený. To lze provést přidáním dalšího MF stupně nebo zvýšením zesílení stávajícího zesilovače. Přidání dalšího stupně je vzhledem ke stěsnané konstrukci obtížné. Jako vyhovující řešení se ukázalo zvýšit zesílení prvního stupně zvětšením emitorového proudu tranzistoru T3. Využijeme k tomu volný kontakt přepínače P1, který při VKV rozsahu připojí paralelně k emitorovému odporu R9 přídavný R9'. Pokud by volný kontakt k dispozici nebyl, musíme se obejít bez této úpravy. Na paralelní kombinaci R9, R9' bylo naměřeno 0.42V, což odpovídá IET3 = 1mA (před úpravou asi jedna třetina). Všechny provedené úpravy jsou na schématu zakresleny červeně. Součástky C7', C11' a R41 slouží pro zajištění (zvýšení) stability.

Označení Nová hodnota Typ Co je třeba udělat
C6 6j8 keramický, stabilit změněn
C8 22 keramický, stabilit změněn
C15 22 keramický, stabilit změněn
C13 3j3 keramický, stabilit změněn
C10 3j3 keramický, stabilit změněn
C10' 33 keramický, stabilit přidán
C7' 4k7 keramický, stabilit přidán
C12' 4k7 keramický, stabilit přidán
C9  odstraněn
C16 1j0 keramický, stabilit nahrazen pevným kondenzátorem
R41 10   přidán (ve schématu zakreslen odpor 100, ve skutečnosti kolektor T1 připojen přímo k laděnému obvodu)
R9' 680   přidán, viz text výše
L2, L2' snížen počet závitů z původních počtu o cca 2 závity. Nyní cívka bude mít 5 až 6 závitů drátu Ø 0.3 CuS na Ø 5mm, závit vedle závitu. Jádro zůstane původní Al. Ladit na střed pásma, tj. cca 97MHz
L3 nové vinutí, 5 závitů drátu Ø 0.45 CuS na Ø 5mm, závity mírně roztaženy, jádro N01 ferit (červený kód), zkráceno na polovinu, smysl vinutí opačný než L2, L2'. Ladit při cca 88MHz na maximum šumu a kontrolovat na cca 107MHz opět na maximum šumu
L5, L5' původní vinutí, 2 x 2.5 závitů Ø 0.3 CuS na Ø 5mm, závit vedle závitu, jádro N01 ferit (červený kód), zkráceno na polovinu. Ladit na dolním konci C1, C2 na 87,5MHz - 10,7MHz