Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Motorek Křižík ASM10


Rok výroby/ Production: 1949/52

Popis: Asynchronní motorek pro napětí 120-220V, 50Hz, příkon 10W, uložený v bakelitové skříňce. Otáčky rotoru 2400/min., otáčky hřídele talíře 78/min. Odstředivý regulátor s brzdičkou, šnekový převod z hřídele rotoru na hřídel talíře.


Description: Player motor for 78 rpm, power 120-220V/50Hz (10W) in bakelite cabinet, rotor speed 2400 rpm, gear transmission.