Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Supraphon GK020

Rok výroby/ Production: 1959/66

Popis: Čtyřrychlostní gramochassis H20.1 v papírovém kufru, potaženém koženkou s odnímateným víkem, bez zesilovače. Krystalová vložka VK051.


Description: 4 speed gramochassis H20.1 in portable paper cabinet, covered by plastic skin. For connecting to separate amplifier. Mono crystal pickup VK051.