Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Tesla GZ711

Rok výroby/ Production: 1975/81

Polovodiče/ Semiconductors: 2x KC148, GC511K, GC521K, 2x KY701R

Popis: Dvourychlostní gramochassis HC71 s vestavěným mono tranzistorovým zesilovačem v dřevěném kufru s odnímateným víkem, ve kterém je namontován reproduktor. Tahové regulátory hlasitosti, basů a výšek. Hliníková maska potenciometrů. Krystalová stereo vložka VK4302.


Description: 2 speed gramochassis HC71 with mono transistor amplifier in wooden cabinet. Aluminium mask line. Stereo crystal pick up VK4302.