Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Supraphon H12


Rok výroby/ Production: 1954/55

Popis: Gramofonové třírychlostní chassis s motorkem MT5 a bakelitovou přenoskou PS17. Semišovaný talíř. Gramofon umožňuje volbu otáček 33 1/3, 45, 78. Oproti typu H13 má nově upravené řazení otáček s kulisou z lisovaného plechu. Přepínání hrotů pro standardní a dlouhohrajicí desky se provádí překlopením páčky na hlavici přenosky. Koncové vypínání má posilovač, poháněný talířem, kdy přenoska pouze vykývne lehkou páku, která teprvé přes západku talíře vypne koncový vypínač. Tato koncepce se osvědčila a používala i v dalších chassis.


Description: 3 speed gramochassis (33, 45, 78 rpm) with crystal or magnetic pick up.