Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Supraphon H21

Rok výroby/ Production: 1957/63

Popis: Gramofonové čtyřrychlostní chassis H21 s motorkem MT6/III a polystyrenovou přenoskou PK3 s vložkou VK5, později VK051. Gramofon umožňuje volbu otáček 16, 33 1/3, 45, 78. Vzhled přístroje navrhl průmyslový návrhář ing. Zdeněk Kovář, který razil heslo, že příroda vytváří jen oblé tvary a tomu podřídil i tvar chassis, nutno podotknout, že velmi zdařile. Motorky se ve výrobě opět třídily do 10 skupin a tomu odpovídala příslušná kladička pro rychlosti 33, 45 a 78 otáček, rychlosti 16 odpovídá přímo průměr hřídele rotoru a nenastavuje se. Gramofon je vybaven osvědčeným zastavovačem po dohrání desky.


Description: 4 speed gramochassis (16, 33, 45, 78 rpm) with mono crystal pick up VK5/VK051. New design by Zdenek Kovar.