Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Supraphon HC04

Rok výroby/ Production: 1981/88

Popis: Dvourychlostní gramochassis (33, 45 otáček) s řemínkovým náhonem a pomaloběžným motorem SMR300. Koncové vypínání po dohrátí desky, tlumený zvedáček přenosky, ovládaný vypínací páčkou. Napájení 220V/50Hz. Krystalová stereo vložka VK4302, plastový talíř. Levnější varianta chassis HC15, určená pro kufříkové gramofony.


Description: 2 speed gramochassis (33, 45 rpm), belt drive, stereo crystal pick up VK4302, plastic turntable. Developed for portable players.