Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Supraphon HC07


Rok výroby/ Production: 1971/79

Cena/ Price (1973) 400,- Kčs


Popis: Třírychlostní gramofonové chassis (16, 33, 45) s motorkem M101. Hranatý smaltovaný plechový panel, řazení rychlostí vpravo vedle přenosky, automatické vypínání. Plastová přenoska, krystalová stereo vložka VK4302. Napětí 220-120V, 50Hz, příkon 16W. Rozměry 310x240x130 mm, váha 2 kg. Průměr talíře 17 cm. Nejběžnější šasi montované do gramorádií (úprava HC07/07 pouze na 220V bez přepínání) v době výroby.

Zmodernizovaná varianta pod označením HC071 má jiný tvar přepínače rychlostí, odpadá rychlost 16 a talíř je z plastu s kovovými vložkami.


Description: 3 speed gramochassis (16, 33, 45. rpm) with stereo crystal pick up VK4302.