Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Supraphon HC08


Rok výroby/ Production: 1971/73


Popis: Třírychlostní gramofonové chassis (33, 45, 78) s motorkem M101. Panel a talíř z plastu, automatické vypínání. Přenoska s dvouhrotou stereo vložkou VK5305 (totožná s vložkou PE194, používanou u PE38). Průměr talíře 17 cm. Vyrobeno v kooperaci se západoněmeckou firmou Perpetuum Ebner, pro ni označeno PE38. V ČSSR nebylo použito v žádném finálním výrobku, prodávalo se jen samostatně.


Description: 3 speed gramochassis (33, 45, 78 rpm) with stereo crystal pick up VK5305. Produced in cooperation with BRD company Perpetuum Ebner.