Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Supraphon HC09

Rok výroby/ Production: 1969/73

Cena/ Price (1973) 470,- Kčs


Popis: Třírychlostní gramofonové chassis (16, 33, 45) s motorkem M101. Hranatý smaltovaný plechový panel, řazení rychlostí vpravo vedle přenosky, automatické vypínání, zapínání páčkou, která slouží zároveň jako stojánek přenosky, tlumený zvedáček. Přenoska s trubkovým raménkem a protizávažím, vybavená krystalovou stereo vložkou VK4301, později VK4302. Napětí 220-120V, 50Hz, příkon 16W. Rozměry 310x240x130 mm, váha 2 kg. Průměr talíře 17 cm.


Description: 3 speed gramochassis (16, 33, 45. rpm) with stereo crystal pick up VK4301, later VK4302.