Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Supraphon HC11

Rok výroby/ Production: 1966/72


Popis: Čtyřrychlostní stereofonní gramofonové chassis (16, 33, 45, 78 otáček). Přenoska s trubkovým hliníkovým raménkem a protizávažím má výměnné krystalové vložky VK641 NII (standard) a VK311 MSII (dlouhohrající a stereo). Koncové vypínání po dohrání desky. Motorek MT06, později se osazoval nový typ M101. Rozměry panelu 325x252 mm, váha 3 kg.


Description: 4 speed gramochassis (16, 33, 45, 78 rpm) with stereo crystal pick up VK311 MSII for 16, 33, 45 rpm and VK641 NII for 78 rpm.